LOGIN
   현재위치 : HOME > 전기/가스 온수기

전기 온수기 모델 용량 / 가격
린나이 로고.jpg

EH

시리즈

(범랑코팅)

eh온수기.png
15L
220,000
30L
260,000
50L
310,000
80L
400,000

100L
470,000

200L
730,000


TA

시리즈

(범랑코팅) 

 
TA시리즈.png

15L
240,000
30L
280,000
50L
330,000
     

소형

SA

시리즈

(스테인리스) 

린나이 온수기 합성1.jpg 

 15L

280,000

30L 

320,000

 50L

370,000

     

중형

SA

시리즈

(스테인리스)

100L
520,000
200L
850,000
300L
1,050,000
     

경동 로고2.png


EW

(범랑코팅)

SDD.png 15RN
220,000
30N
260,000
50N
310,000
80N
400,000
100N
470,000
 

ESW

550

(스테인리스) 

제목 없음.png  15L
260,000
30L
290,000
 
50L
330,000
 
   

ERW

(스테인리스)

제목 없음.png
15ST
280,000
30ST
310,000
50ST
360,000
     

MEW

(심야전기온수기)

스테인리스

14D
900,000
24D
1,100,000
34D
1,300,000
44D
1,500,000
   

EEW

(일반전기온수기)

스테인리스

14D
930,000
24D
1,100,000
34D
1,300,000
44D
1,500,000
   
귀뚜라미로고2.png

KDEW PLUS

(범랑코팅)

15L
240,000
30L
270,000
50L
310,000
80L
400,000
100L
850,000
 
KEWH 100L
850,000
200L
1,050,000
300L
1,250,000
400L
1,450,000
500L
1,650,000
 
대성 로고2.png Ferroli(저장식) SG15L
200,000
SG30L
230,000
       
SEV50L
270,000
SEV80L
400,000
SEV100L
450,000
     
QQ(저장식) QQ15M
240,000
QQ30M
270,000
       

스테인리스

(저장식)

RZL30A
270,000
RZL50A
300,000
RZL80A
520,000
RZL100A
570,000
   
RZB15L
250,000
RZB30L
280,000
RZB50L
320,000
     
축열식(대형) 140L
630,000
220L
780,000
270L
900,000
340L
1,000,000
430L
1,100,000
 
Rheem(축열식) 110L
660,000
130L
760,000
170L
810,000
220L
860,000
270L
960,000
410L
1,200,000
※ 상기 표시 금액은 설치비포함, 부가세(VAT)별도.
 
가스 온수기 모델 용량 / 가격
린나이 로고.jpg RW(소형) RW-8L
480,000
RW-10L
500,000
     
RW(중형)     RW-14L
530,000
RW-18L
570,000
RW-24L
610,000

콘덴싱

RCW

20L

1,150,000

26L

1,360,000

     
귀뚜라미로고2.png KGW 8L
430,000
10L
460,000
13L
500,000
15L
550,000
 

경동 로고2.png

NPW 36KS
1,260,000
48KS
1,360,000
36KD
1,360,000
48KD
1,5500,000
 
대성 로고2.png HW 13FF
600,000
16FF
620,000
20FF
640,000
24FF
660,000
 
HSW 13FFOD
690,000
16FFOD
710,000
20FFOD
730,000
24FFOD
780,000
30FFOD
850,000
※ 상기 표시 금액은 설치비포함, 현금가격.
 |  회사소개  |  공지사항  |  오시는길  |  보일러비교가격표  |  온수기비교가격표  |  이용약관  |  개인정보취급방침
상호 : 송파보일러|대표 : 김태우|주소 : 서울시 송파구 마천로61바길 10. 1층(마천동)|사업자등록번호 : 699-51-00082
대표번호 : 02-403-3651|대표팩스 : 02-3402-3651|이메일 : vava0505@naver.com
개인정보관리책임자 : 김태우|개인정보보호기간 : 회원탈퇴시