LOGIN
   현재위치 : HOME > 경동나비엔 가스보일러

gas_navien_01.gif

 

ngb553.jpg

 
nr25s.jpg

 
평수 용량 일반형 상향식보일러 콘덴싱 보일러 

친환경 콘덴싱 보일러

NGB553 저녹스(2종) NGB350 평수 용량

NCB354

하향식

상향식

하향식 상향식 하향식 상향식
26평이하 13,000kcal/h 520,000  620,000

 

26평이하 

15,000kcal/h

680,000 

770,000
32평이하 16,000kcal/h 550,000  650,000  


32평이하 

18,000kcal/h

720,000

800,000

40평이하 20,000kcal/h 590,000  690,000  


40평이하 

22,000kcal/h

760,000

840,000

50평이하 25,000kcal/h

640,000 

 740,000  


50평이하 

27,000kcal/h

830,000

900,000

60평이하 30,000kcal/h

700,000 

800,000


60평이하 

33,000kcal/h

920,000

990,000

70평이하 36,000kcal/h

770,000

870,000   

 

70평이하 

37,000kcal/h

 

 


gas_navien_01.gif
 

750-1.png
760-11.jpg

경동조절기.jpg
제목 없음-2.jpg
평수 용량           콘덴싱 보일러(에너지소비효율1등급)

나비엔콘덴싱 NCB553

NCB562

나비엔콘덴싱 NCB752

NCB753

하향식 상향식 하향식 상향식 하향식 상향식 하향식 상향식
26평이하 15,000kcal/h  

 

           


 

        


         
32평이하 18,000kcal/h 0,000


0,000

 

 

0,000

0,000 

0,000  
40평이하 22,000kcal/h 0,000

 

0,000

 

 

0,000

00,000

0,000  
50평이하 27,000kcal/h 1,200,000


0,000

 

 

0,000

0,000

1,500,000  
60평이하 32,000kcal/h 1,300,000


0,000

 

 

0,000

0,000

1,700,000  
70평이하 37,000kcal/h


 

 

 

 

 

0,000

0,000

0,000  
80평이하  43,000kcal/h   1,450,000         1,450,000  1,850,000  
기존제품 회수, 배관청소무료, 보험증권발급, 연도및 설치비포함, 가스경보기설치, 현금가 
 
 |  회사소개  |  공지사항  |  오시는길  |  보일러비교가격표  |  온수기비교가격표  |  이용약관  |  개인정보취급방침
상호 : 송파보일러|대표 : 김태우|주소 : 서울시 송파구 마천로61바길 10. 1층(마천동)|사업자등록번호 : 699-51-00082
대표번호 : 02-403-3651|대표팩스 : 02-3402-3651|이메일 : vava0505@naver.com
개인정보관리책임자 : 김태우|개인정보보호기간 : 회원탈퇴시